• Latviešu mīklas "Koris" uzvarētājs ir Ruta Burkevica. Apsveicam ar iegūtu 15 dienu abonementu. | 12.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Mode" uzvarētājs ir Dzintra Zuka. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 10.07.2023 22:01
  • Horvātu mīklas "Ķelne" uzvarētājs ir Zane Ontensone. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 08.07.2023 22:01
  • Vācu mīklas "Lando" uzvarētājs ir Zigrīda Vidējā. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 06.07.2023 22:01
  • Šifrētās mīklas "Ķirši" uzvarētājs ir Baiba Lukaševiča. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 04.07.2023 22:01
kopā seko 122
Lietošanas noteikumi

1. Portāls www.pratnieks.lv ir prāta spēļu portāls, kurš ietver krustvārdu mīklas, sudoku mīklas, testa jautājumus un spēles. Portāls ir paredzēts personām, kuras vēlas parādīt savas intelektuālās zināšanas un uzlabot savu erudīciju. Portāla darbību organizē un koordinē Pratnieks.lv.
 

2. Portāla www.pratnieks.lv lietošanas noteikumi, ir paredzēti un saistoši katram portāla www.pratnieks.lv lietotājam neatkarīgi no tā, vai persona ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.
 

3. Portāls www.pratnieks.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.pratnieks.lv.
 

4. Portāla www.pratnieks.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.
 

5. Katram portāla www.pratnieks.lv lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos lietošanas noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
 

6. Lai kļūtu par portāla www.pratnieks.lv reģistrētu lietotāju personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.
 

7. Reģistrējoties portālā www.pratnieks.lv, lietotājs apņemas sniegt patiesu informāciju par sevi, kā arī atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas ar konkrētā lietotāja paroli vai kontu.
 

8. Portāls www.pratnieks.lv apņemas neizpaust lietotāju personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, ja informāciju pieprasa valsts tiesībsargājošajās instances Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
 

9. Katram portāla www.pratnieks.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Lietotāja profilā ievietotajā fotogrāfijā reģistrētajam lietotājam ir jābūt skaidri redzamam un atpazīstamam.
 

10. Katrā portāla www.pratnieks.lv lietotāja profilā drīkst izvietot tikai un vienīgi paša reģistrētā lietotāja datus. Portālā www.pratnieks.lv ir aizliegta tā saucamo „viltus” profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros portāla www.pratnieks.lv lietotājs ietver datus nevis par sevi, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) personu utt. Konstatējot šādu profilu esamību, Pratnieks.lv ir tiesīgs tos un to izveidotāju profilus nekavējoties un bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst.
 

11. Portāla www.pratnieks.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla www.pratnieks.lv reģistrētā lietotāja statusā, dzēšot savu portālā izveidoto profilu.
 

12. Ja portāla www.pratnieks.lv lietotājs veic darbības, kas ir pretrunā ar šiem portāla lietošanas noteikumiem, portāla administrācijai ir tiesības dzēst lietotāja profilu no portāla.
 

13. Pratnieks.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla www.pratnieks.lv reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.pratnieks.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 

14. Pratnieks.lv nenes atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla www.pratnieks.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu lietošanu.
 

15. Ja balvas laimēšanas brīdī lietotāja vārds un uzvārds nav īsti, tad balva netiks izsniegta.

16. Ja portāla www.pratnieks.lv lietotājam lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam, vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem (nedēļas abonements, pasūtītie punkti).
 

17. Pratnieks.lv ir tiesīgs informēt portāla www.pratnieks.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm, izvietojot informāciju portālā vai nosūtot to uz portāla lietotāju e-pastiem.
 

18. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.pratnieks.lv pieder tikai un vienīgi Pratnieks.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Pratnieks.lv.
 

19. Visi strīdi, kas saistībā ar lietošanas noteikumiem rodas starp www.pratnieks.lv un portāla www.pratnieks.lv lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus pārrunu ceļā atrisināt neizdodas, tie risināmi LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 

20. Reģistrācija Portālā

Reģistrējoties vai autorizējoties Portālā, lietotājs piekrīt izmantot tikai savus autorizācijas datus. Portāla lietotājs pats ir atbildīgs par savu autorizācijas datu nodošanu trešajām personām vai citu personu datu izmantošanu Portālā
 

21. Reģistrācija, aizpildot reģistrācijas formu

Aizpildot reģistrācijas formu, lietotājam jānorāda prasītā informācija. Pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta reģistrācijas apstiprinājuma vēstule un informācija par reģistrēto lietotājvārdu un paroli. Pēc apstiprinājuma saites atvēršanas lietotājs tiks reģistrēts Portālā un turpmāk varēs autorizēties Portālā ar norādītajiem autorizācijas datiem (e-pastu un paroli). Arī neapstiprinot reģistrācijas brīdī norādīto e-pasta adresi, lietotājs tiks reģistrēts portālā un varēs autorizēties savā profilā ar sevis norādītajiem datiem.
 

22. Profila labošana un dzēšana

 

Portālā reģistrētiem lietotājiem ir tiesības pašiem pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju. Profilā norādīto informāciju iespējams labot, ielogojoties Portālā, klikšķinot uz sava vārda un uzvārda, atvērot sadaļu ‘’Labot profilu’’

 

Lietotāja profils tiks saglabāts Portālā līdz brīdim, kamēr lietotājs izlems savu profilu dzēst vai kamēr notiks automātiska profila dzēšana. Pēc profila dzēšanas dati tiek glabāti Portāla datubāzē 1 gadu vai ne ilgāk, kā to paredz Valsts Arhīva Likums, IKVD prasības un citi normatīvo aktu noteikumi.

Lietotājam pašam ir iespējams profilu dzēst, ielogojoties Portālā, klikšķinot uz sava vārda un uzvārda, atvērt sadaļu ‘’Labot profilu’’ un pēc tam izvēlēties ‘’Dzēst profilu’’. Pēc profila dzēšanas dati Portāla datubāzē tiek glabāti 1 gadu.

Kā arī pieprasīt savu personas datu dzēšanu varat, sazinoties ar mums e-pastā: info@pratnieks.lv
 

23. Reģistrācija ar sociālo tīklu kontiem

Reģistrācijai Portālā var izmantot sociālo tīklu pases (Facebook, Draugiem.lv u.c.) Reģistrējoties ar sociālā tīkla pasi, lietotājs savieno savu sociālā tīkla profilu ar pratnieks.lv profilu. Reģistrējoties ar trešo pušu rīkiem, kas autentificē lietotāja identitāti, Portāls apkopos informāciju vai saturu, kas ir nepieciešams reģistrācijas vai autorizācijas mērķiem, un kuru ir ļāvis sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam atklāt: vārds, uzvārds, profila attēls. Citus reģistrācijai nepieciešamos datus lietotājs ievada pats. Informācija ir atkarīga no privātuma iestatījumiem, kurus lietotājs ir atzīmējis sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja lietotnē, tāpēc lūdzam pārskatīt attiecīgā pakalpojuma sniedzēja privātuma iestatījumus vai politiku.

Pēc sociālā tīkla un pratnieks.lv profilu savienošanas, lietotājs Portālā varēs autorizēties ar konkrētajā sociālajā tīklā izmantotajiem datiem - lietotājvārdu un paroli. Portāls saglabā tikai profilu savienojumu, taču nesaņem un nesaglabā lietotāja sociālā tīkla lietotājvārdu un paroli.
 

24. Paroles atjaunošana

Ja lietotājs ir reģistrēts ar e-pasta adresi un ir aizmirsis sava profila autorizēšanās paroli, viņš to var atjaunot, Portāla sākumlapā klikšķinot uz saites “Aizmirsi paroli?” un ievadot Portālā reģistrēto e-pasta adresi. Uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta paroles atjaunošanas saite.

Ja lietotājs ir reģistrēts ar lietotājvārdu un ir aizmirsis sava profila autorizēšanās paroli, lietotājam jāsazinās ar Portāla administrāciju, rakstot uz info@pratnieks.lv !

25. Apkopotā informācija
Pratnieks.lv apkopo noteiktu informāciju, lai lietotājiem nodrošinātu labākus pakalpojumus.
1.1. Personas informācija
Reģistrējoties Jums būs jānorāda informācija par sevi:
1.1.1. Vārds
1.1.2. Uzvārds
1.1.3. E-pasts
1.1.4. Dzimums
1.1.5. Dzimšanas datums
Informāciju, ko iegūstam, kad lietojat mūsu pakalpojumus. Mēs apkopojam informāciju par to, kādus pakalpojumus jūs izmantojat un kā tos izmantojat. Šāda apkopošana attiecas uz tālāk norādīto informāciju.

1.2. Interneta protokola adrese
Pratnieks.lv apkopo ar piekļuvi saistītu informāciju
1.2.1. Piekļuves IP adrese
1.2.2. Piekļuves datums un laiks

1.3. Papildu autorizācijas metodes
Izmantojot papildu autorizācijas metodes, mēs varam apkopot un apstrādāt tālāk norādīto informāciju:
1.3.1. Sociālo mediju identifikatorus;
1.3.2. Biometriskās piekļuves identifikatorus;
1.3.3. Avatārus;

26. Apkopotās informācijas izmantošana
Informāciju, ko Pratnieks.lv apkopo, izmanto, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos pakalpojumus, lai izstrādātu jaunus pakalpojumus un, lai aizsargātu Pratnieks.lv lietotājus. Apkopotā informācija tiek arī izmantota, lai piedāvātu Pratnieks.lv lietotājiem personalizētu saturu un reklāmu.

Kad sazināties ar Pratnieks.lv, tiek saglabāta Jūsu saziņa, lai palīdzētu Jums atrisināt jebkādas iespējamās problēmas, ar kurām Jūs varētu saskarties. Mēs varam izmantot jūsu e-pasta adresi, lai informētu Jūs par mūsu pakalpojumiem, piemēram, paziņotu par gaidāmajām izmaiņām vai uzlabojumiem.

Pratnieks.lv apstrādā personas informāciju savos serveros, kas atrodas Latvijā.

27. SIA “SENET” ir apņēmies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
28. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “SENET”, uzņēmuma reģ. Nr. 41203033556, adrese Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, e-pasts: info@pratnieks.lv .

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)