• Vācu mīklas "Nīla" uzvarētājs ir Daiga Ozola. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 02.12.2022 22:01
  • Latviešu mīklas "Kaijas" uzvarētājs ir Uldis Dišlers. Apsveicam ar iegūtu 10 dienu abonementu. | 26.11.2022 22:01
  • Vācu mīklas "Urāns" uzvarētājs ir Lilita Patara. Apsveicam ar iegūtiem 20 bonusa punktiem. | 24.11.2022 22:01
  • Latviešu mīklas "Šēra" uzvarētājs ir Sarma Bistere. Apsveicam ar iegūtiem 15 bonusa punktiem. | 22.11.2022 22:01
  • Šifrētās mīklas "Panama" uzvarētājs ir Anita Šķenderska. Apsveicam ar iegūtiem 10 bonusa punktiem. | 20.11.2022 22:01
kopā seko 122
Konkursi

Portāla lietotājiem ir iespēja piedalīties krustvārdu mīklu konkursos.


Kā var piedalīties konkursos?
Lai varētu piedalīties konkursos ir jābūt reģistrētam portāla lietotājam un ir jābūt aktīvam abonamentam.


Cik bieži notiek konkursi?

Krustvārdu mīklu konkursiem nav noteikt laiks. Lietotājiem ir aktīvi jāseko līdz tam, kad notiek konkursi.


Ko var laimēt konkursos?
Konkursos var laimēt dažādas pārsteiguma balvas, naudas balvas, bonusa punktus vai abonamentu. Pie katra konkursa tiek norādīta balva, ko var laimēt.


Kā noskaidro uzvarētāju?

Pie katra konkursa ir norādīts konkursa noslēgšanās laiks. Katram krustvārdu mīklu konkursam tiek noteikts viens uzvarētājs. Konkrētā konkursa uzvarētājs būs tas, kuram būs visvairāk punktu (1 punkts ir viens pareizi atrisināts burts). Ja punktu skaits būs vienāds vairākiem lietotājiem, tad uzvarētāju noskaidros programma (tiks izvēlēts pēc nejaušības principa viens lietotājs, neņemot verā ne mīklas risināšanas laiku, ne citus faktorus). Ja konkursa uzvarētājam lietotāja vārds un uzvārds nav ievadīti īsti, tad balva netiks izsniegta.
 

Bonusa punktu un abonementa piešķiršana!
Lietotājam, kurš uzvarējis konkursā, kura balva ir bonusa punkti vai abonements, balva tiek piešķirta nedēļas laikā pēc konkursa noslēguma.
 

Balvas piešķiršana!
Lietotājam, kurš uzvarējis konkursā, balva tiek nosūtīta mēneša laikā pēc konkursa noslēguma. Pēc konkursa lietotājam tiek nosūtīts e-pasts vai vēstule portālā ar lūgumu nosūtīt pilnu adresi uz kuru jānosūta iegūtā balva. Ja divu mēnešu laikā netiek sniegta atbilde, tad iegūtā balva tiek anulēta.
 

Konkursu uzvarētājus var skatīt šeit: http://www.pratnieks.lv/krustvardu_miklas/konkursu_uzvaretaji/
 

Ir kādi ieteikumi, problēmas vai kas cits sakāms, droši nodot mums ziņu! :)