Astra

Balvu "10 dienu abonements" ieguva Mārīte Jonkus. Apsveicam!
R
E
I
S
I
G
R
G
V
T
O
G
I
I
A
 Ķīmiskais elements – indīgs pusmetāls zaļgani pelēcīgā krāsā, viela, ko izmanto medicīnā un tehnikā [As].
 Ejot attālināties.
 Astere (poēt.).
 Briežu dzimtas zīdītājs Indijas un Šrilankas mežos; tēviņam ragu garums sasniedz 1 metru, mātītēm ragu nav.
 Smalks, adatveidīgs graudzāļu zieda plēksnes veidojums.
 Zema sieviešu vai bērnu balss.
 Cēsu novada Drabešu pagasta apdzīvotās vietas “Lācīši” otrs nosaukums.
 Stāvoklis, kad samazināts kāds smagums, darbības apjoms u. tml. (parasti uz laiku) (dsk.).
Ā
 Sermuļu dzimtas vidēja lieluma drukns plēsējs; tinis.
B
 Mēbele ar plauktiem trauku un pārtikas produktu novietošanai (dsk.).
 Veidlapa — lapa ar daļēji iespiestu tekstu, kas jāpapildina (sar.).
D
 Sirdspuķe — magoņu dzimtas ģints.
E
 Kukaiņēdēju kārtas zīdītājs ar cietām adatām klātu muguru.
 Ar grūtībām, skaļi elpot (piemēram, aiz piepūles, sāpēm); elsot.
Ē
 Pilsēta ASV, Kolorādo štatā.
I
 Rožu dzimtas ģints (“Padus”), koks vai krūms ar sīkiem, baltiem, stipri smaržojošiem ziediem ķekaros un melnām ogām.
K
 Tauriņu kārtas dzimta (“Tineidae”), kurā ietilpst kukaiņi, kuru kāpuri sagrauž, piemēram, augu daļas, miltus, vasku.
 Cilvēks, kam vadošā ir ķermeņa kreisā puse.
 Ornamentāls simbols, reliģiska zīme — divas (arī vairākas) taisnes, kas krusto viena otru (cita citu); šādas zīmes (skulpturāls, grafisks u. tml.) attēls.
 Izolēts vads vai vairāki izolēti vadi, ko apņem aizsargapvalks un hermētiskas čaulas.
 Kungam (saīs.).
L
 Nokaitēta, šķidra vai stiegra masa, kas tiek izspiesta zemes virspusē vulkāna izvirduma laikā, šāda masa, kas pēc atdzišanas ir sastingusi zemes virspusē.
 Sasista priekšmeta (parasti māla vai stikla trauka) gabals.
M
 Vieta (parasti īpaši sagatavota), kur uzturas un guļ dzīvnieks un viņa mazuļi.
 Gada trešais mēnesis.
N
 Tāda, kas noris, pastāv samērā īsu laikposmu.
 2014. gada ASV kara filma, kuras režisors un scenārija autors ir Deivids Eijers.
O
 Ciets, degošs iezis (parasti melnā vai brūnā krāsā), kas veidojies, pārakmeņojoties vai daļēji pārogļojoties augu atliekām.; arī atsevišķs šī ieža gabals.
P
 Īpaši iekārtota, parasti plaša, dekoratīva atpūtas teritorija, dārzs, arī ar dabiskās ainavas iesaistījumu, apstādījumiem, lielu koku grupām, celiņiem, strūklakām, spēļu laukumiem u. tml.
 Celtne vai telpu kopums, kas ir īpaši iekārtots mazgāšanās vajadzībām, arī veselības uzlabošanas procedūrām.
R
 Tāda, kas parasti nav sastopama, novērojama.
 Zviedrijas (līdz 1953. g. arī Dānijas) parlaments (dsk.).
 Ar spēcīgu, asu, īslaicīgu kustību stiept (ko) tā, ka (tas) atdalās (no kā), pārtrūkstot saistījumam.
S
 Rīks (tīrīšanai, mazgāšanai u. tml.), kas sastāv no plāksnes, kurā ir iestiprināti samērā tievi (saru, stiepļu u. tml.) elementi, un dažkārt no kāta.
 Zemes mākslīgais pavadonis.
 Saldūdens zivs ar garu bezzvīņu ķermeni, no virspuses saplacinātu galvu un diviem gariem taustekļiem pie augšžokļa [Silurus glanis].
 Panākt, būt par cēloni, ka (kas) kļūst sārts.
 Mācību gada puse.
 Darbība, stāvoklis (piemēram, priekšmetiem, vielām), kurā (tie) savstarpēji skar cits citu.
 Velmēta īpaša šķērsprofila tērauda sija, pa ko rit vilcienu, tramvaju, vagonešu, celtņu riteņi (dsk.).
 Noteikts (kā) skaitlisks kopums.
 Saimes vairošanās gaitā ap māti izveidojies (parasti mājas bišu) kopums, kas meklē citu mitekli.
 Ķīmiskais elements S, cieta, trausla, dzeltena viela.
 Samērā sekls, garens (koka, cementa, metāla u. tml.) trauks dzīvnieku barošanai.
 Savrupa reliģiska draudze, savrups reliģisks grupējums, kas ir nošķīries no kādas galvenās, valdošās baznīcas, reliģijas, saglabājot tās elementus.
 Ar atvēzienu, virzīt, panākt, ka virzās pa gaisu; mest.
 Kurvjziežu dzimtas ģints (“Tagetes”), viengadīgs lakstaugs.
 Lejot savirzīt (kopā, kādā kopumā, veidojumā, arī kur).
 Ar mirušu cilvēku, retāk dzīvnieku saistīts redzes priekšstats, redzes iztēles tēls, ko parasti izraisa negatīvi sagrozīta īstenības uztvere un kas iedveš bailes; arī rēgs.
 Īss humoristiska vai satīriska rakstura literārs sacerējums; īss komiska rakstura uzvedums.
 Samērā biezs guļasvietas piederums, ko izmanto ķermeņa pārklāšanai, apsegšanai (dsk.).
 Cilvēka vai dzīvnieka organisma un psihes kompleksveida reakcija uz emocionāli ļoti spēcīgu kairinājumu, signālu, problēmsituāciju.
 Nogulumiežu masa ar samērā vienmērīgu biezumu, parasti horizontālu novietojumu zemes garozā un plašu horizontālu izplatību.
T
 Skatuves mākslas veids – dramatisku darbu izrādīšana uz skatuves, izmantojot aktiera tēlojumu, runu, žestus, kustības, mūziku u.tml.
 Apaļš vai ovāls trauks (parasti ar vāku, rokturiem) zupas pasniegšanai galdā.
U
 Rāpojoši asinssūcēji kukaiņi.
V
 Cilvēks (verdzības iekārtā), kas ir vergtura īpašums.