Brekši

Balva: 15 bonusa punkti
O
A
R
A
R
Ē
L
I
S
O
O
A
R
G
5 BURTI
 Visapmeklētākais muzejs pasaulē, vēsturisks piemineklis un viens no Francijas simboliem.
 Salds, aromātisks vielu maisījums, ko no ziedu nektāra pārstrādā bišu un lapseņu dzimtas kukaiņi.
 Pētniecisks aparāts, ierīce (kā) pētīšanai apstākļos, kad pētījuma objekts nav tieši pieejams (atrodas zemes dzīlēs, lielā attālumā, kosmosā u. tml.).
 Liroepikas paveids — varoņpoēma, kas vēstī par svarīgiem notikumiem tautas dzīvē (dsk.).
 Tāds, kam raksturīgas plašas zināšanas, labi attīstīta domāšana, bagātīga pieredze; arī gudrs.
 Cūkas; arī sivēni (sar.).
 Traucēt (kādu ko darīt), radīt šķēršļus (kādam viņa darbībā).
 Tādas, kas pārvietojoties spēj veikt lielu attālumu samērā īsā laika sprīdī.
 Vārda skaņa vai skaņu kopa, ko izrunā ar vienu elpas izdvesumu.
 Attiecīga smaguma priekšmets, ko liek (kam) virsū, lai (to) sablīvētu, saspiestu.
 Pilsēta Beļģijā.
 Barība, ko lieto (dzīvnieku, parasti plēsēju, arī zivju) pievilināšanai (dsk.).
 Pārmitra ekoloģiskā sistēma, kurā noris kūdras uzkrāšanās process un kurā galvenais organiskās masas veidotājs ir zemsedze; attiecīgā vieta, nogabals u. tml.
 Šķiedra, kas iegūta no “Cocos nucifera” auga augļu apvalka; kokosšķiedra.
 Liels, tembrāli un skaitliski līdzsvarots dziedātāju ansamblis.
 Vēlētu vai ieceltu cilvēku kopums organizācijas, iestādes u.tml. vadīšanai; administratīvs vai pašvaldības institūts.
 Rožu dzimtas daudzgadīgs augs ar saldām, aromātiskām, parasti sarkanām ogām un garu, stāvu stublāju.
 Nogulumiežu masa ar samērā vienmērīgu biezumu, parasti horizontālu novietojumu zemes garozā un plašu horizontālu izplatību (dsk.).
 Liels mājdzīvnieks, ko izmanto lauksaimniecības darbos, cilvēku, priekšmetu pārvadāšanai vai sportā.
6 BURTI
 Spēcīga tieksme (pēc kā); spēcīga vēlēšanās (ko darīt) (dsk.).
 Franču pedagogs (1809-1852), kurš izgudroja rakstu neredzīgajiem.
 Spāņu gleznotājs, grafiķis, tēlnieks, keramiķis un dizainers (1881-1973).
 Pirmais Rīgas pareizticīgo bīskaps (1897—1944).
 Sieviete, kas ar savu izturēšanos, manierēm un tualetēm cenšas patikt vīriešiem, pievērst sev viņu uzmanību.
 Pilsēta Zviedrijā, lēnes administratīvais centrs.
 Apstākļa vārds, kas norāda, ka darbība aktīvi tiek vērsta uz noteiktu objektu, arī mērķi.
 Ausma, rīta blāzma.
 Kāsis, ko piestiprina (piemēram, pie sienas) kāda priekšmeta pakarināšanai.
 Plauži (“Abramis brama”).
 Latviešu komponists (dz.1959).
 Gaistošu vielu koncentrēts šķīdums (parasti lieto atšķaidītu).
7 BURTI
 Tādas, kas pieder vairākiem vai daudziem.
 Izceļot no savas dzimtās zemes (ekonomisku, politisku, reliģisku vai sadzīves iemeslu dēļ).
 Vairākkārt, arī neatlaidīgi jautāt, cenšoties ko sīki uzzināt.
 Slepena, viltīga un parasti ļaunprātīga vai naidīga, darbība, rīcība kāda mērķa sasniegšanai.
 Novietot (ko, kādu kur) tā, ka (to kāds) nevar saskatīt, arī atrast.
 Pikanta gaļas zupa ar šķiņķi, skābētiem gurķiem, olīvām u. tml.
 Tauta, Zviedrijas pamatiedzīvotāji.
 Saruna starp divām vai vairākām personām; šādas sarunas attēlojums daiļdarbā.
 Vidēja lieluma koši rūsgans putns ar melnbaltiem, šķērssvītrotiem spārniem un lielu vēdekļveida cekulu, garu knābi; badadzeguze.
 Bāra apkalpotāji, kas aiz letes pārdod dzērienus un gatavo kokteiļus.
 Kenijas galvaspilsēta.
 Latviešu žurnālists, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, disidents um politieslodzītais (1938—2001).
 Jūras krasta lēzenā, viļņu nogludinātā (parasti smilšainā) daļa.
 Speciālam nolūkam paredzēta atsevišķa telpa (piemēram, iestādē); norobežota vieta (piemēram, darba, ražošanas iecirknī) (dsk.).
 Spāņu tenors un diriģents (dz.1941).
 No augu (parasti linu, kaņepāju) garajām šķiedrām pirmapstrādē atdalīts īsu šķiedru kopums; zemākas kvalitātes linu šķiedras.
 Augsta garīgā amatpersona (parasti katoļu, anglikāņu baznīcā).
 Tēlota, ārišķīga drosme, izaicinoša dižošanās.
8 BURTI
 Tādas, kam nav būtiskas nozīmes, vērtības; nenozīmīgas, mazsvarīgas.
 Metāla (parasti vara) grebumi.
 Izaicināt, kūdīt.
 Latviešu literāte un politiķe (1865-1943).
9 BURTI
 Padarīt (ko) gaišu, izstarojot gaismu (par gaismas avotiem).
 Saistīts ar voluntārismu, tam raksturīgs; arī voluntatīvs.
 Itāļu kinorežisors un scenāriju autors (1941-2018).
 Speciālists, kas vada, apkalpo kādu, parasti sarežģītu, iekārtu, ierīci u. tml.
 Gvatemalas Republikas galvaspilsēta.
 Katalāņu tautības Spānijas diplomāts un sporta funkcionārs, septītais Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidents laika posmā no 1980. līdz 2001. gadam (1920-2010).
10 BURTI
 Saistīta ar alegoriju; raksturīga alegorijai.
 Spēja darboties pretī (kādai fizikālai iedarbībai, pārmaiņām).