Cālītis

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Daina Rajecka (Strazdiņa). Apsveicam!
Ē
I
O
E
K
R
M
N
E
R
 Skaņas parādība, ko negaisā izraisa elektriskie lādiņi (zibens).
 Armēnijas Republikas galvaspilsēta.
 Dem. → cālis.
 Japāņu glezniecības skola 10.-14. gs.
 Tāda, kas apzinīgi, ar lielu atbildību veic savu darbu, pienākumus.
 Tautas balsošana par svarīgu valsts dzīves jautājumu (piemēram, par likumu, valsts iekārtu, politisku priekšlikumu).
 Augļu koks ar baltiem vai baltsārtiem ziediem un sulīgiem apaļiem augļiem – āboliem.
 Amatnieks, kas apstrādā jēlādas.
 Dekoratīvi krāšņs un dinamisks mākslas stils (16.-18. gadsimtā), kas radās Itālijā pēc renesanses un manierisma, bet to nomainīja rokoko un klasicisms.
 Oficiāla, svinīga (kādas darbības, akta u. tml.) norise; svinības pēc iepriekš noteiktas kārtības (dsk.).
 Vēlēšanās (noteikti, arī kategoriski izpausta) iegūt (ko).
 Tāds, kas nav attaisnojams, piedodams.
 Cilvēks, kas nodarbojas ar cilvēku un kravu pārvadāšanu zirgu pajūgos.
 Pārrunas, domu apmaiņa par kādu jautājumu sanāksmē.
 Pašgājēja mašīna zemes rakšanai un kraušanai transportlīdzekļos vai atbērtnē.
 Vienmēr, pastāvīgi.
 Radīt pazemas, klusas, vienmērīgas skaņas (parasti par bitēm); atskanēt šādām skaņām.
 Noteiktam mērķim iekārtota, parasti maza, telpa vai celtne.
 Izdziestot; pamazām klusinot skaņu un palēninot tempu.
 Kanādas province, administratīvais centrs — Toronto.
 Gaismas parādība, kas rodas, sīkam debess ķermenim ievirzoties planētas atmosfērā; krītošā zvaigzne.
 Baznīca, lūgšanas nams.
 Gleznošana brīvā dabā, atspoguļojot krāsās gaisa un gaismas mijiedarbību; dabas mākslinieciska studēšana ārpus mākslinieka darbnīcas.
 Grieķu mitoloģijā — sākumā lopkopju un ganu dievs, vēlāk Olimpa dievu vēstnesis, arī tirdzniecības dievs.
 Mikroskopiska sēņu valsts sīkbūtne.
 Norobežots ūdensvirsas iecirknis normatīvu aktu, likuma, starptautiska līguma noteiktajā jūras, līča vai ostas rajonā; parasti jūras ostas ūdens daļa.
 Krustziežu dzimtas ģints (“Alyssum”), nelieli lakstaugi.
 Ezers Somijas ziemeļos, Lapzemē.
 Sarkanvīna šķirne; šīs šķirnes vīns.
 Klejojošu, parasti asinsradniecības saitēm saistītu, čigānu nometne, kurai ir savs vadonis; šādā nometnē dzīvojošie čigāni.
 Daiļliteratūras veids, kam raksturīgi saistītā valodā sacerēti liriski, liroepiski un humoristiski satīriski daiļdarbi.
 Sitiens ar dūri vai elkoni (parasti pa sāniem, muguru).
 Plašas (parasti tradicionālas) burāšanas, airēšanas sacensības (dsk.).
 Tādas, kas ir uzsūkušas, satur šķidrumu, tvaiku.
 Glītums; skaistums.
 Optiska parādība atmosfērā — daudzkrāsains loks, kas novērojams, saules stariem lūstot ūdens pilienos.
 Līdzekļi slimību profilaksei, ārstēšanai un diagnostikai; medikamenti, zāļu līdzekļi.
 Apdzīvota vieta (lielciems) Jelgavas novadā.
 Pilsētas elektriskais dzelzceļš, kas izbūvēts pazemes tuneļos vai dažreiz virs zemes — uz estakādēm, retāk īpaši nodalītā ielu daļā; metropolitēns.
 Priekšauts (parasti ādas vai bieza auduma) (novec.).
 Vispārināta īpašība → skābs (1), šīs īpašības konkrēta izpausme; arī skāba viela.
 Divdīgļlapju klases rožu apakšklases rūtu rindas rūtu dzimtas citrusu ģints suga (“Citrus limon”), neliels mūžzaļš augļu koks.