Kokle

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Iveta Ševele. Apsveicam!
T
T
L
I
G
B
I
K
4 BURTI
 Samērā liela (senas konstrukcijas) tvertne.
 Ēdiens no pienā vai rūgušpienā iejauktu sautētu un apgrauzdētu rudzu, miežu, zirņu, pupu miltu maisījuma; šāds miltu maisījums.
 Skaļi, stiepti kliedzieni, brēcieni, kaucieni (dažiem dzīvniekiem).
 Zīdītāju klases kārta (“Cetacea”), kurā ietilpst lieli ūdensdzīvnieki.
5 BURTI
 Masīvi, izturīgi saišu zābaki ar biezu zoli.
 Padziļinājums, iedobums ar vairāk vai mazāk stāvām malām (parasti zemes virsmā — nelielā platībā).
 Stobriņu sēnes ar biezu cepurīti un stingru kātiņu.
 Latviešu tautas strinkšķināmais stīgu instruments ar 5-9 stīgām.
 Tāds (cilvēks), kam ir dusmas; dusmīgs.
 Veļoties, rotējot pārvietoties kādā virzienā.
 Valsts institūcija, kas valsts vārdā likumā noteiktā kārtībā izskata civillietas un krimināllietas.
 Augļu koks ar baltiem vai baltsārtiem ziediem un sulīgiem apaļiem augļiem.
 Pulverveida masa, ko iegūst, speciālās ierīcēs, iekārtās sasmalcinot graudus, sēklas.
 Ieņemt mutē un norīt (šķidrumu).
 Mehāniska pretestība, kas rodas starp diviem ķermeņiem, kuri savā starpā saskaras un pārvietojas attiecībā viens pret otru.
 Arot apklāt ar zemi.
6 BURTI
 Kupols; abažūrs.
 Asinsradniecīgu cilvēku kopa, kuri cēlušies no viena senča.
 Ziņas, arī paziņojumi.
 Detaļu savienošanai paredzēts stienis, kura vienā galā ir galviņa, bet kura otru galu pēc ievietošanas detaļās izplacina vai paplašina.
 Arama Hačaturjana balets.
 Ar kāju darbināms (parasti vērpjamā ratiņa) piedziņas elements; arī kājsvira.
 Pilsētas tipa apmetne, kam nav pilsētas tiesību (Latvijā no 16. gadsimta līdz 1928. gadam).
 Norobežota dzīvojamā telpa (mājā, dzīvoklī).
7 BURTI
 Tas, pēc kura veido, rada ko pilnīgi atbilstošu vai līdzīgu; raksturīgs, arī izmēģinājuma eksemplārs (piemēram, kādam ražojumam).
 Radīt sejas daļās (lūpās, vaigos, acīs) raksturīgas kustības, raksturīgu izteiksmi, ko izraisa tieksme smieties, piemēram, aiz prieka, labsajūtas, laipnības.
 Zīme, arī zīmju kopums (piemēram, attēls, ornaments, priekšmets, krāsu salikums, mākslas tēls, skaņdarbs), kas nosacīti atspoguļo ideju, parādību sabiedrībā vai dabā u. tml.
 Laipns, atsaucīgs, izpalīdzīgs; lāga.
 Vieglas konstrukcijas vienstāva pagaidu celtne (dsk.).
 Nūjiņveida baktērija, kas veido sporas.
 Abata pārvaldītais klosteris ar tam piederošo teritoriju un īpašumiem; šāda klostera baznīca.
 Tāds, kura izturēšanās, rīcība, attieksme pret citiem ir ļauna, cietsirdīga, sevišķi nežēlīga; necilvēcīgs.
 Vissīkāko bronhu galu paplašinājums, kurā notiek gāzu apmaiņa.
 Organizētība, disciplīna.
 Cilvēka apziņā saglabāti konkrēti pagātnes priekšstati, iespaidi, pārdzīvojumi u. tml.
 Panākt, ka (kādu jauninājumu) sāk plaši lietot (kādā nozarē).
8 BURTI
 Artilērijas apakšvienība, kas sastāv no vadiem.
 Izpelnīties (cieņu, atzinību, slavu u. tml.).
 Pakļaut analīzei (1); sīki, pamatīgi pētīt, raksturot.
 Autotransporta līdzeklis, kas paredzēts pasažieru (deviņu un vairāk cilvēku, neieskaitot šoferi) pārvadāšanai.
 Telpa, parasti gara, kustībai, piemēram, celtnes, kuģa, vagona iekšienē vai kustībai starp celtnēm.
 Nedaudz vārīts un pēc tam cepts baltmaizes mīklas izstrādājums, kam ir gredzena forma (dsk.).
 Pretējas nozīmes vārdi (piem., “balts” – “melns”).
 Pasargāšana no mikroorganismiem (dezinficējot ar fizikāliem vai ķīmiskiem paņēmieniem priekšmetus un vidi vai izolējot no inficētiem priekšmetiem).
 Apkārtceļojošas ģimenes un to radinieki, kas pārtika no tirgošanās, zirgu pārdošanas u. c., paši sevi dēvēja par ceļotājiem; bieži tika jaukti ar čigāniem.
 Debess ķermenis, kas sastāv no karstas gāzes (plazmas) un izstaro gaismu.
 Psiholoģijā īpašība, kas var piemist cilvēka izteiksmes veidam un pastāv pilnīgā izteiksmes saskaņā ar visu cilvēka raksturu, t. i. ar viņa gribu, jūtām, kaislībām, dziļākām tieksmēm.
 Aizjūga sastāvdaļa, ko mauc darba dzīvniekam galvā un kas veidota no savienotām siksnām un mutē liekamās dzelzs.