Krauja

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Imants Kaktiņš. Apsveicam!
K
Z
B
P
T
Z
Z
I
A
 Bezjēdzība, pilnīga aplamība.
 Jauns dzinums, kas rodas (galvenokārt lapu kokiem un krūmiem) no celma vai saknēm un var izveidoties par patstāvīgu augu.
 Padziļinājums istabas sienā, niša (parasti gultas novietošanai) (dsk.).
 Optiskas sistēmas efektīvais atvērums, ko nosaka lēcu un diafragmu izmēri.
 Ārējā forma, ārējais izskats.
 Citu vecāku bērna pieņemšana savā ģimenē un juridiska stāšanās ar viņu tādās tiesiskajās attiecībās, kādas pastāv starp vecākiem un bērniem.
 Pagarš (metāla, plastmasas vai cita materiāla) irbulis ar smailiem galiem, kuru lieto adīšanai (dsk.).
 Sitot aizdarīt (ar naglām, tapām u. tml.).
 Grieķu alfabēta pirmais burts.
 Viedoklis, no kāda tiek aplūkotas parādības, lietas; skatījums, griezums.
B
 Cilvēks, kam nav goda jūtu; cilvēks, kas rīkojas negodīgi.
C
 Neliela, biezi apdzīvota vieta (parasti laukos).
D
 Iedzimta vielmaiņas procesu anomālija, kas izpaužas organisma patoloģiskās reakcijās un nosliecē uz dažām slimībām.
 Paegļu ogu degvīns.
 Fiziska vai intelektuāla darbība kāda noteikta mērķa sasniegšanai vai rezultāta radīšanai.
G
 Valdnieka dzīvesvieta; dižciltīgu cilvēku grupa, kas dzīvo šādā vietā.
 Balsene, ādamābols.
 Cieti sacepusi (maizes) ārējā kārta.
 Veci, nolietoti priekšmeti (piemēram, mēbeles, darba rīki), to daļas.
I
 Divpusēja izdalītājpieturzīme: (), [] vai {}.
 Nosedzot, pārklājot (piemēram, ar skujām, lapām), sagatavot (daudzgadīgus augus) pārziemošanai.
 Skatuves mākslas darba, kinofilmas rādīšana skatītājiem.
K
 Nepamatotas, pēkšņas vēlēšanās, iegribas; untumi.
 Apavu cietā daļa virs papēža (dsk.).
  Īpašs noteikums dokumentā (piemēram, līgumā, deklarācijā, rezolūcijā).
 Vertikāla vai ļoti slīpa nogāze.
L
 Tāds, par ko maz jāmaksā; pretstats: dārgs.
M
 Sieviete, kas ir dzemdējusi bērnu vai bērnus.
 Samērā tievs, garš kokauga stumbra, zara stieņveida gabals, parasti ar nosmailinātu galu.
 Mīksta detaļa, sastāvdaļa (piemēram, mēbelēm).
P
 Neliels, blīvs, apaļš vai ieapaļš (parasti kā mīksta) veidojums, gabals (dsk.).
 Puse vai aptuvena puse no kādai norisei paredzētā vai vajadzīgā laika.
 Elle.
 Vārds, vārdu savienojums, kurā sauc (cilvēku, izceļot vai arī piedēvējot kādu, parasti negatīvu, īpašību, pazīmi) (dsk.).
 Strīds, kas saistīts ar krasi atšķirīgu (parasti politikas, zinātnes, mākslas) uzskatu iztirzājumu (iespieddarbos, sanāksmēs u. tml.).
 Tāds, kas atrodas nezināmā prombūtnē.
 Galvas priekšējā daļa ar muti un nāsīm (mugurkaulniekiem, izņemot putnus).
R
 Galveno, raksturīgo (piemēram, parādības, norises, priekšmeta) īpašību, pazīmju kopums.
S
 Spēles daļa (piemēram, tenisā, galda tenisā, volejbolā, badmintonā).
 Virzīties, ar kājām pārmaiņus samērā spēcīgi, elastīgi atsperoties no zemes, tā ka brīžam kājas neskar zemi (par dzīvām būtnēm).
 Irdens nogulumiezis, kas sastāv no atsevišķiem minerālu graudiem, daļēji no iežu, gliemežvāku atlūzām, diatomeju atliekām.
 Storveidīgo kārtas zivs ar smailu purnu, taustekļiem pie mutes un lielu, slaidu vārpstveida ķermeni.
T
 Valsts institūcija, kas valsts vārdā likumā noteiktā kārtībā izskata civillietas un krimināllietas.
 Tāds, kam ir raksturīga ļoti piesardzīga izturēšanās, tāds, kas viegli satrūkstas, izbīstas (par dzīvniekiem).
U
 Ejot uzvirzīties augšā (kur, līdz kurienei u. tml.); ejot uzvirzīties uz kādas vietas.
V
 Augstākais valsts varas izpildu un rīcības institūts.
 Grezna vasarnīca, māja, parasti ārpus pilsētas.
Z
 Debess ķermenis, kas sastāv no karstas gāzes (plazmas) un izstaro gaismu.