Šifrs

Šifri
Cildinošs himnisks dzejolis
Radīt zemu, dobju troksni
Pilsēta Balvu novadā
Latviešu gleznotājs (1887-1975)
Palielināt skaitu, apjomu
Apgriezts klaipa gals
Lugas cēliena daļa
Lībiešu valdnieks Turaidā
Nelaime
Viena no Jēkaba sievām Vecajā Derībā
Pagasta centrs Valmieras nov.
Dziļš bezsamaņas stāvoklis
Tapas laivas malās airu ievietošanai
Svētbilde
Veidot kamolu
Gaisa kuģotājs
Valsts Āfrikā
Mājas vai citas celtnes
Garastāvoklis
Pārmijus krustojot, saistīt kopā
Sarene
Tvaiks
Greznumlieta