Atēna

Balvu "15 dienu abonements" ieguva Daiga Ozola. Apsveicam!
E
R
O
R
L
K
E
G
Š
N
O
B
5 BURTI
 Salds, aromātisks vielu maisījums, ko no ziedu nektāra pārstrādā bišu un lapseņu dzimtas kukaiņi
 Latviešu tautas strinkšķināmais stīgu instruments ar 5-9 stīgām.
 Skaita mērvienība — 12 duču jeb 144 gabali.
 Zviedrijas firmas ražots vieglais automobilis.
 Lībiešu mitoloģijā — jebkura neskaidra lieta vai parādība, kas rada satraukumu un bailes (kaut arī balstās uz pavisam dabiskiem apstākļiem).
 Ēzelis, zirgēzelis; darba lops (žarg.).
 Veikt dejas kustības (parasti mūzikas pavadījumā).
 Recekļviela, ko iegūst no dažām jūras aļģēm.
 Sarkodīnu klases kailamēbu kārtas ģinšu grupa (“Amoeba”, “Entamoeba” un “Jodamoeba”), brīvi dzīvojoši vienšūņi ar mainīgu ķermeņa formu (vsk.).
 Ļoti stiprs vējš, kas izraisa spēcīgu jūras viļņošanos un postījumus uz sauszemes.
 Tautā lietots apzīmējums smilšakmens klintīm.
 Neskaidrs atspoguļojums; tikko jaušama ēna.
7 BURTI
 Fotogrāfs, fotorūpnieks, izdevējs (1866-1944), Latvijas fotomākslas pamatlicējs.
 Mīļākā, ko mīļākais uztur; sevišķi 17. un 18. gs. Francijas karaļa mīļākā.
 Viena no lodes divām vienādajām daļām; daļa lodes, parasti aptuvena tās puse.
 Viendīgļlapju klases liliju apakšklases rinda (“Zingiberales”), daudzgadīgs lakstaugs vai sekundārs koks.
 Steidzams (parasti diplomātisks) ziņojums; arī telegramma (dsk.).
 Tādas, kas noris, pastāv samērā īsu laikposmu.
 Noteiktas, stingras (par kustībām).
 PSRS un Francijas šahists, desmitais pasaules čempions šahā (1969 - 1972).
 Abata pārvaldītais klosteris ar tam piederošo teritoriju un īpašumiem; šāda klostera baznīca.
 Apdzīvota vieta Cēsu novadā.
 Vertikāla šahta (parasti pazemes komunikāciju) vizuālai kontrolei.
 Neliela sakrālā celtne Senās Romas arhitektūrā.
 Aparāts ģeogrāfiskā vai magnētiskā meridiāna virziena noteikšanai.
 Cilvēka psihiskā struktūra, garīgā pasaule, būtība, kas izpaužas noteiktu jūtu, domu, personības īpašību kopumā; cilvēka jūtu pasaule; arī psihe.
 Pilsēta Latvijā, Zemgalē.
 Nīderlandiešu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts (1853—1928).
 Latviešu virsnieks, Latvijas brīvības cīņu dalībnieks (1902—1941).
 Nosacīts, simbolisks (jēdziena, idejas) apzīmējums (parasti attēla veidā).
 Vārdšķira, pie kuras pieder nelokāmi vārdi, kas apzīmē darbības vai stāvokļa pazīmi vai arī pazīmes (īpašības vai apstākļa) pazīmi; apstākļa vārds.
 Divas īpašā ietvarā iestiprinātas stikla lēcas, ko lieto redzes spējas palielināšanai.
 Iekārta, mašīna noteikta pinuma, blīvuma un platuma auduma veidošanai no iepriekš sagatavotiem šķēru, un audu pavedieniem; aužamie stāvi.
 Divdīgļlapju klases augu dzimta (“Cannabaceae”), kurā ietilpst daudzgadīgi vai viengadīgi divmāju lakstaugi.
 Senēģiptiešu mitoloģijā — putns, Saules dieva iemiesojums; seno romiešu mitoloģijā — putns, kas pēc sadegšanas spēj atdzimt no pelniem.
 Valdnieka dinastijas loceklis, kas neieņem troni; šāda dinastijas locekļa tituls.
 Neliels sargkuģis.
 Amerikāņu izgudrotājs, zinātnieks un uzņēmējs, daudzu tehnisko izgudrojumu autors (1847-1931).
 Plaša, pēc dabas, ekonomiskām, politiskām pazīmēm izdalīta teritorija (piemēram, apgabals, valsts, valstu grupa).
 Ebreju izcelsmes ASV šuvējs, izgudrotājs, uzņēmējs (1831—1908).
9 BURTI
 Senas studentu dziesmas nosaukums un pirmais vārds latīņu valodā — “priecāsimies!”.
 Speciālisti ar augstāko tehnisko izglītību.
 Plašs laukums; plata iela (ar alejām vidū).
 Rāpuļu klases kārtas pārstāvis (“Crocodilia”).
 Latviešu dzejniece, rakstniece un tulkotāja (1931-2005).
 Ārkārtīgi neglīts cilvēks (pēc V. Igo romāna “Parīzes Dievmātes katedrāle” varoņa).
 Latviešu diriģents un komponists (1936-2022).
 Populācijas vai sugas gēnu kopums.
11 BURTI
 Ārstnieciski profilaktiska stacionāra iestādes.
 Informācijas ievadīšana un nostiprināšana aizmiguša cilvēka atmiņā.
 Brāļu Grimmu pasaka.
 Mājskolotājas, kas palīdz skolēnam sagatavot uzdevumus, sagatavoties eksāmenam u. tml.