Blūzs

Balvu "15 dienu abonemenets" ieguva Māra Zosāre. Apsveicam!
Ā
A
E
Ū
Ā
B
T
G
5 BURTI
 Transportlīdzekļa riteņa apvalks, kas saskaras ar ceļa virsmu un kas parasti ir veidots no gumijas (ar kameru vai bez tās), metāla.
 Fizikāls lielums, kas raksturo ķermeņu mijiedarbību, kurā tie iegūst paātrinājumu vai deformējas.
 Radīt samērā spēcīgu, padobju, nevienmērīgu troksni (parasti par pērkonu).
 Izdarīt masāžu (cilvēkam, tā ķermeņa daļai).
 Nebrīve, kādā nokļūst karavīrs, ko sagūstījis pretinieks.
 Izcirsta josla mežā, kura atdala kvartālus, audzes u. tml. citu no cita.
 Lamāt.
 Apaļš rētveida padziļinājums, kas atrodas vēdera sienā un ir izveidojies pēc tam, kad atdalījies orgāns, kurš savieno augli ar mātes organismu (dsk.).
 Lirisks, melanholisks Amerikas melnādaino vokālās mūzikas žanrs.
 Tādas, kas atrodas, pastāv, noris vietā, vidē, līdz kurai ir samērā mazs attālums.
 Pagarš, tievs apaļkoks.
 Augu valsts sēklaugu apakšvalsts kailsēkļu nodalījuma klase (“Ginkgoopsida”), cēlusies no sēklpapardēm, atliekas atrastas perma nogulumos līdz krīta periodam (dsk.).
 Tāds, kam nav asuma, tāds, kas nav pietiekami uzasināts (par asmeni); tāds, kam ir šāds asmens (par rīku).
 Darbību kopums (kā) fiziskai pārbaudei, defektu konstatēšanai (dsk.).
 Pēctecis Jaunzēlandē, kura senči ir šās zemes pirmiedzīvotāji.
 Nogulumiežu masa ar samērā vienmērīgu biezumu, parasti horizontālu novietojumu zemes garozā un plašu horizontālu izplatību (dsk.).
6 BURTI
 Verdošs (sar.).
 virbuļveidīgo kārtas dziedātājputnu apakškārtas dzimta (“Corvidae”), pie kuras pieder vārnas, kovārņi, krauķi, kraukļi.
 Pie apavu apakšdaļas piestiprināmas (parasti metāla) ierīces, kam ir šaura, samērā asa pamatne un kas ir paredzētas cilvēka slīdēšanai pa ledu vai pa cietu, gludu virsmu.
 Lejup pilošs, arī lejup tekošs ūdens; vieta, kurā ir sakrājies šāds ūdens (vsk.).
 Administratīvi teritoriāli apgabali (Senajā Romā).
 Zirgu ģints suga (“Equus hemionus”) savvaļas dzīvnieks (apv.).
 Cauruļveida detaļa (šaujamierocim) šāviņa izmešanai ar noteiktu sākuma ātrumu un stabila stāvokļa radīšanai lidojumā.
 Jauns mežs, kas aug izcirtumā vai izdegumā.
 Tāds, kam neliela (kā) iedarbība izraisa nevēlamas sajūtas, parasti sāpes (par cilvēkiem vai dzīvniekiem, to ķermeni, ķermeņa daļām).
 Skaņdarbs taustiņinstrumentiem (16.-18. gadsimtā) — brīvai improvizācijai līdzīga prelūdija, fantāzija.
 Slimības, parasti infekciozas; arī epidēmijas.
 Tāds, kam ir raksturīga gaisa plūsma caur deguna dobumu (piemēram, par balsi, tās skanējumu).
 Lēna gaisa plūsma; arī lēns vējš (dsk.).
 Ķermeņa daļa (cilvēkam) abpus mugurkaulam, iepretim krūtīm un vēderam.
 Oficiāls, saistošs (vadošas amatpersonas) mutvārdu vai rakstveida norādījums kādas darbības veikšanai, situācijas, stāvokļa mainīšanai; attiecīgais teksts, dokuments.
 Ātri veikt (darbu, darba objekta izveidi); censties paveikt (darbu, darba objekta izveidi) cik iespējams ātri.
7 BURTI
 Maza, plāna kārba (tabakas izstrādājumu vai sīku priekšmetu glabāšanai) (dsk.).
 Nebēdīga rakstura sulaiņa tēls italiešu komēdijās (novec.).
 Bērns, kas zaudējis abus vecākus vai vienu no tiem.
 Zīmējot apvilkt (ap ko, kam apkārt); zīmējot ierobežot (kādu laukumu).
 Jaunākā dienesta pakāpe milicijā; cilvēks, kam ir šāda dienesta pakāpe; arī milicijas darbinieks.
 Tāds, kas izturas, rīkojas, runā saskaņā ar saviem apzināti pieņemtiem lēmumiem.
 Zīdītāju klases mājdzīvnieks (piemēram, govs, cūka, aita, kaza), ko parasti izmanto saimnieciskiem mērķiem; lauksaimniecības dzīvnieks.
 Mazināt (kā) atšķirības.
8 BURTI
 Tīši.
 Sašujot (vairākas, parasti neviendabīgas, daļas), izveidot (piemēram, apģērba gabalu); sastiprinot, savienojot (vairākas daļas), izveidot (ko).
 Skaļi strīdi, ķildas.
 Sievietes, kam ir lielas zināšanas, laba izglītība.
 Oficiāls paziņojums par diplomātisku sarunu rezultātiem, par valstu savstarpējo vienošanos, par nozīmīgiem notikumiem valsts dzīvē.
 Uzskatu, rīcības, izturēšanās pareizība, arī patiesīgums.
 Tādas, kas mēdz bieži, vienmēr precīzi trāpīt.
 Māja ārpus pilsētas; parka paviljons u. tml.
9 BURTI
 Stāties laulībā.
 Vielas, kas ir radušās, trūdot, parasti bojā gājušiem, organismiem, to daļām; arī humuss (vsk.).
 Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, kur apmeklētājiem ēdieni un dzērieni tiek īpaši pasniegti un kur parasti atskaņo mūziku, var dejot (dsk.).
 Oldējēju kārtas pirmzīdītāju apakšklases dzimta (“Ornithorhynchidae”) (dsk.).