Buks

Balvu "10 dienu abonements" ieguva Janīna Grovere. Apsveicam!
Papīra loksnes daļa
Valsts Okeānijā
Strauji maisīt
Oreols
Taisne ar noteiktām īpašībām
Radīt raksturīgas pazemas balss skaņas
Vilkt kājās
Plekste
Garšviela
Pieturzīme teikumā
Samuraju uzvedības kodekss
Ēka, kurā dzīvo monarhs
Pēkšņi, strauji vilkt
Nelielas epizodes lugā
Ekstremitātes
Virzīties rāpus
Reliģiski dziedājumi Vecajā Derībā
Upe Pāvilostā
Grezna drāna
Pārvietoties kājām
Šveiciešu gleznotājs (1879-1940)
Dzeltenā ūdensroze
Kolekcionēt
Pilsētas galva
Pavasara mēnesis
Konditorejas izstrādājums
Dziedātājs Lauris ...
Maģisku darbību veicēja
Veidot ofortu
Dabīgas ūdenstilpes
Pārvedu vekselis
Velkamā zvejas tīkla daļa
Veidot pumpurus
Ar troksni ēst zupu
Aizliegums
Govs mazuļi
Airēt laivu
Panākt, ka krīt plūsmā uz leju
Kuģa pavārs
Uzraksti kinokadros
Kustības virziena maiņa
Caunu dzimtas dzīvnieks
Stobriņu sēne
Liela upe ASV
Pārvarētattālumu ejot, braucot
Plūst, tecēt uz leju
Braukšanas dokuments
Dzeja
Darināt
Lāses
Aust (par gaismu)
Stienis ar smailu galu
Runas, pļāpas
Krūšutēls
Stirnu tēviņi
Azerbaidžānas galvaspilsēta
Nelieli sargposteņi
Sīks grauzējs
Novietot
Atsevišķa daļa
Tiesības pārvaldīt
Ciemiņi
Nažu rokturi
Auduma gabals slaucīšanai
Sprāgstvielas lādiņa veids
Franču dzejnieks (1854-91)
Kļūt zemākam, plānākam
Pilsēta Itālijas ziemeļ- austrumos