Raņķi

Balva: 15 bonusa punkti
V
V
L
T
L
A
O
E
E
S
P
D
 Orgāna vai kaula atmirusī daļa.
 Organisma veidojums, kas sastāv no skrimšļaudiem.
 Neliela, apaļa cepure (parasti adīta); precētu sieviešu cepure (dsk.).
 Viena no (parasti) divām slīdoša transportlīdzekļa (piemēram, ragavu) apakšējām, samērā šaurām sastāvdaļām, kas saskaras ar ceļa virsmu (dsk.).
 Gaismeklis, kas sastāv no kāta un tā galā nostiprināta degoša materiāla (dsk.).
 Kurtuve (krāsnij, darvas ceplim u. tml.); kurtuves atvere, pa ko izplūst dūmi; liesmu, dzirksteļu uztvērējs (krāsnij).
 Rīks zemes virskārtas apstrādei (dsk.).
 Elektriskās strāvas stipruma mērvienība (starptautiskajā mērvienību sistēmā — SI).
 Slikti ieradumi; arī netikumi.
 Etimoloģijas speciālisti.
 Aizliegumu sistēma, kas ir izveidojusies pirmatnējā sabiedrībā un parasti saistīta ar reliģiskiem priekšstatiem; tas, kas ir aizliegts šādā sistēmā.
 Vieta, daļa (kam), kas atrodas aptuveni vienādā attālumā no (tā) malām, pusēm, galiem.
 Mašīna apaļkoku sazāģēšanai garenvirzienā (dažāda veida zāģmateriālos).
 Zemes virsmas vai tās daļas pamazināts, vispārināts, matemātiski noteikts grafisks attēlojums plaknē (parasti uz papīra vai digitāli).
 Progresīvs kultūras attīstības posms (Rietumeiropā no 14. gadsimta beigām līdz 16. gadsimta pirmajai pusei), kas ir saistīts ar kapitālistisko attiecību un humānistiskā pasaules uzskata veidošanos.
 Pārmērīga stingrība, nelokāmība (piemēram, principu, morāles normu, priekšrakstu ievērošanā).
 Teiksmains dzīvnieks ar lauvas ķermeni, ērgļa galvu un ērgļa spārniem.
 Biškopības speciāliste.
 Roku darba rīks (kātam piestiprināts īpašas formas dzelzs, koka u. tml. materiāla gabals) sišanai.
 Vira.
 Plašs laukums; plata iela (ar alejām vidū).
 Maksa par (kā, piemēram, mantas, zemes, telpu) lietošanu.
 Roku darba rīks — kātam piestiprināts īpašas formas dzelzs gabals (parasti koku ciršanai un kokmateriālu apstrādāšanai) (dsk.).
 Tāds, kam ir ātrs, vēlams temps; tāds, kas norisinās bez traucējumiem, ātrs.
 Ne mazāk kā.
 Augstākais dievs skandināvu mitoloģijā; visu dievu un cilvēku tēvs.
 Iekārta, mašīna noteikta pinuma, blīvuma un platuma auduma veidošanai no iepriekš sagatavotiem šķēru, un audu pavedieniem; aužamie stāvi.
 Speciāliste, kurš specializējies runāta teksta tulkošanā mutvārdos.
 Aitu tēviņš.
 Skaņu kopums, ko veido (cilvēka) elpošanas ceļa orgāni (balss aparāts); skaņu kopums, kas raksturīgs runai.
 Platības, teritorijas, kas atrodas kāda, kā lietošanā, īpašumā un ir izmantojamas noteiktam nolūkam.
 Atbrīvotas samaksājot, atlīdzinot.
 Reliģiskas godināšanas priekšmets, kas pēc ticīgo uzskatiem ir saistīts ar Kristus, dievmātes, svēto dzīvi.
 Tāds, kas atrodas tuvāk galvai (par ķermeņa daļu); pretstats: kaudāls.
 Aglomeratīva pilsētu grupa ar policentrisku struktūru.
 Ar lipīgu vielu noziesta lente vai loksnīte pārsēju piestiprināšanai (dsk.).
 Organizācija, uzņēmums, atsevišķa persona, kas dod kredītu (piemēram, naudu, preces) (dsk.).
 Arkveida būvkonstrukcija telpas vai tās daļas pārsegšanai.
 Zosveidīgo kārtas pīļu dzimtas apakšdzimta (“Anserinae”), lieli ūdensputni.
 Darbarīks (griešanai, duršanai) — parasti spalā iestiprināta plāksne ar asu malu, arī galu; šāds aukstais ierocis.
 Ieskābēta miežu putraimu putra, kas lietojama aukstā veidā.
 Skatuves grīdas priekšējā mala, kur izvietoti gaismas ķermeņi.
 Latviešu politiķe, literatūrzinātniece, prozaiķe un kritiķe, filologijas doktore, Latvijas Universitātes profesore (dz.1950).
 Latīņu un grieķu rakstībā — alfabēta mazie burti.
 Radīt samērā spēcīgu, padobju, nevienmērīgu troksni (parasti par pērkonu).
 Apdzīvota vieta (mazciems) Iecavas novadā.
 Vīra (sievas) brālis; svainis (dsk.).
 Jaunekļi.
 Periodiska procesa atkārtošanās biežums.
 Tāds, kurā nav pārtraukumu, atstarpju.; tāds, kas noris bez pārtraukuma.