Krātuve

Balva: 15 bonusa punkti
Ī
Ī
Ē
Ē
Ī
Ā
Ē
Ī
Ē
Ā
Ī
Ā
Ē
Ā
Ē
Ā
Ē
Ī
Ū
Ā
Ī
Ē
Ē
Ū
Ē
Ā
Ē
Ā
Ā
Ā
Ē
Ē
Ē
Ū
A
 Blēdīgs darījums.
 Ļoti smalks, mākslinieciski darināts.
 Būt līdzvērtīgam, būt par atlīdzinājumu.
 Neprecīzi, uz labu laimi.
B
 Sena ostas pilsēta Vācijā, Vēzeres grīvā.
 Viens no Kurzemes hercogiem.
 Vienu vecāku bērni.
E
 Izstarot gaismu; izsviest daļiņas.
 Kuģa, lidaparāta, tanka apkalpe.
F
 Mazākā skaņu valodas vienība.
 Elektrisks ventilators žāvēšanai.
 Kauliņi šaha spēlē.
G
 Nosodāmi nodarījumi, pārkāpumi.
 Gareni padziļinājumi gar ceļa malām.
K
 LBAS ilggadējais priekšsēdētājs (dz.1953).
 Vieta, telpa, iekārta, kur kaut kas glabājas.
 Plēsīgs vanagu dzimtas putns.
 Neveiksme, bojājums.
 Garīdznieku un baznīcas kalpotāju kopums kristietībā.
M
 Pārvietoties uz citu dzīvesvietu, teritoriju.
 Meža ogulāja virszemes daļa.
 Izplatīti nogulumieži, augsne ar šo iežu piejaukumu.
O
 Literārs vai muzikāls sacerējums.
 Īpašvārdi.
P
 Novietot plānā slānī.
 Ļ.Tolstoja romāna "Karš un miers" varoņa vārds.
 Notikums, līdzība, ar kuru ilustrē, pamato kādu domu.
 Ne visai tuvi.
R
 Valsts Balkānu pussalas ziemeļos.
 Orgāns, kurā krustojas gremošanas un elpošanas ceļi.
S
 Vertikāls baļķis ar balsta funkcijām.
 Primitīvs daudzšūnu ūdensdzīvnieks.
 Apzināti nepiekāpīga izturēšanās, rīcība.
 Izsauksmes vārds.
 Sportam vai tūrismam paredzēta laiva.
 Just audu bojājuma izraisītu norišu sekas.
 Maskēt, padarīt neredzamu, neatrodamu.
T
 Precīzs.
 Apstākļa vārds, kas norāda pozitīvu nolūku.
 Dzimtene.
V
 Ciemiņi.
 Lielbritānijas daļa.