Arka

Balvu "10 dienu abonements" ieguva Krista Buligina. Apsveicam!
Asinis attīrošs augs baltā ...
Lūgšana (novec.)
"Snieg .. neprātīgi balti"
Strauji, skaļi elpot
1. attēlā
Angļu jaunkundze
Seno norvēģu dziesminieki
Noteikta maksa par pakalpo- jumiem
Neviltota
Franču tēlnieks ... Rodēns
Pilsēta Ēģiptē, pie Nīlas
Vienstāva pagaidu celtnes
Vienojuma saiklis
Ceļojumu birojs "Skaistie ..."
Greznumlietas
Sīks parazīt- kukainis
Hidroteh- niskas būves
Minerāls, tirāna dioksīds
Neprātīgas (sar.)
"Labvēlīgā tipa" dziesma
Vārs
Pastiprinā- juma partikula
2. attēlā
Veļikajas pieteka
3. attēlā
Nekustīgas
Meža celiņi
Pilsēta ASV, Ohaio štatā
Tikumiski
Skujkoki
Igauņu aktieris, režisors (1914-92)
JRT aktrise Regīna ...
Bikšu sastāvdaļas
Augstākā dievība rietumsemītu mitoloģijā
Salaspils līvu valdnieks
Dzejnieks Juris ... Veitners
Latviešu literatūras kritiķis
Radikāls
Kara cirvis
Izpirkuma maksa par līgavu
4. attēlā
Vaļsirdīgi izteikt, uzticēt
Līdztekus, blakus
Krievu jūrasbraucējs (1788-1851)
Uztvert drukātu tekstu
Pilsēta Latgalē
Seni jakutu vasaras mājokļi
Runāt nespējīgas
Zelta ālants
Smails, durstīgs